Souhlas se zpracováním osobních údajů (Frýdlantsko-Beskydy)

Akademie pro podnikatele Frýdlantsko-Beskydy

 1. Udělujete tímto souhlas Zájmovému sdružení Frýdlantsko-Beskydy se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (IČ: 69609926), v zastoupení Mgr. Davidem Pavliskou a realizátorovi programu Akademie pro podnikatele Frýdlantsko-Beskydy, Progresko, z. ú. se sídlem Řadová 1414, Šenov (IČ: 17826012) v zastoupení Kamilou Smutnou jakožto správcům osobních údajů (dále jen „správci“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali tyto osobní údaje:

  jméno a příjmení
  název společnosti
  e-mail
  adresa
  telefon
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail, adresu a telefon je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat pouze za účelem:

  rozesílání e-mailového kontaktu
  zasílání informačních sdělení a newsletterů
  zaslání fyzické zásilky na adresu

  Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 10 let ode dne jeho udělení.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@kamilasmutna.cz nebo dopisu na kontaktní údaje správců.
 4. Správci prohlašují, že odpovídají za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a rovněž za to, že tyto osobní údaje nebudou zneužity. Databáze osobních údajů vedená správcem může být přístupna pouze osobám, které na základě pracovní nebo jiné smlouvy pro správce tyto osobní údaje zpracovávají, případně správcem pověřeným zpracovatelem osobních údajů. Tyto osoby a zpracovatelé jsou zavázání mlčenlivostí o všech osobních údajích, se kterými se tímto způsobem seznámily.
 5. Jak nás kontaktovat?
  Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
  IČ: 69609926
  Sídlo: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
  Předseda zájmového sdružení: Mgr. David Pavliska; dpavliska@frydlantno.cz; tel.: (+420) 558 604 101