Souhlas se zpracováním osobních údajů (Frýdek-Místek)

Akademie pro podnikatele Frýdek-Místek

 1. Udělujete tímto souhlas Statutárnímu městu Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a koordinátorce Akademie pro podnikatele Frýdek-Místek, Kamile Smutné (IČ: 88027937) jakožto správcům osobních údajů (dále jen „správci“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali tyto osobní údaje:

  jméno a příjmení
  název společnosti
  e-mail
  adresa
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat pouze za účelem:

  rozesílání e-mailového kontaktu
  zasílání informačních sdělení a newsletterů
  zaslání fyzické zásilky na adresu

  Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 10 let ode dne jeho udělení.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@kamilasmutna.cz nebo dopisu na kontaktní údaje správců.
 4. Správci prohlašují, že odpovídají za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a rovněž za to, že tyto osobní údaje nebudou zneužity. Databáze osobních údajů vedená správcem může být přístupna pouze osobám, které na základě pracovní nebo jiné smlouvy pro správce tyto osobní údaje zpracovávají, případně správcem pověřeným zpracovatelem osobních údajů. Tyto osoby a zpracovatelé jsou zavázání mlčenlivostí o všech osobních údajích, se kterými se tímto způsobem seznámily.
 5. Jak nás kontaktovat?
  Správce osobních údajů:
  tel: 558 609 111
  email: podatelna@frydekmistek.cz
  datová schránka: w4wbu9s

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Ing. Jarmila Klusová
  Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek
  tel.: 558 609 129
  email: klusova.jarmila@frydekmistek.cz